45 Vastu Devta Divs l 1 Set = 3 Devta Plates l 350-400 gm Weight

45 Vastu Devta Divs l 1 Set = 3 Devta Plates l 350-400 gm Weight

सामान्य कीमत
Rs. 800.00
सेल की कीमत
Rs. 800.00
सामान्य कीमत
Rs. 800.00
बिक गया
यूनिट मूल्य
प्रति 
चेकआउट के दौरान शिपिंग की गणना की गई

Devta Div is a combination of 5 Metals, 1 Set of Devta Div consists of 3 Devta Plates.

Devta Div is to be used with the Advice of Vastu Experts.

Approx 350-400 gm Weight.

1 Set = 3 Devta Plates. 

Aditi, Apa, Apahvatsa, Aryam, Akash, Anil, Asur, Bhudhar, Bhallad, Bhujang, Bhrish, Bhigraj, Dwarik, Diti, Gandarwa, Grispatya, Indra, Jaya Jayant, Mrigha, Mitra, Mahendra, Mukhiya, Naga, Pusha, Prajanya, Pitra, Papyakshma, Pushpdant, Roga Rudra, Rajyakshma, Savita, Savitra, Sugreev, Shosh, Shiki, Soma, Surya, Vivaswan, Vithat, Varun , Yama